Sale!

เลือดจระเข้วินน์ 30 แคปซูล

600.00 ฿ 400.00 ฿

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (ขวดเล็ก)
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย : อาจารย์วิน เชยชมศรี

ตรา : วินน์ (Wynn)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ขนาด : 30 แคปซูล

น้ำหนักสุทธิ : 9.3 กรัม

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล : เลือดจระเข้แห้ง

เลขที่อย. 13-1-03060-1-0001

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือดจระเข้แคปซูล ตราวินน์

เลือดจระเข้อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน ธาตุเหล็กและแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องหากร่างกายดูดซึมไม่หมดจะถูกขับออกจากร่างกายตามธรรมชาติ


ผู้วิจัยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้วินน์ดร-วิน-เชยชมศรี


รองศาสตราจารย์วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
M.S (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2531

B.S (Biology), Ramkhamhaeng University, ไทย, 2522
Ph.D Agricultural Biotechnology Kasetsart University 2550

 

 

 

 

 

ดร-จินดาวรรณ


รองศาสตราจารย์จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 

ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, ไทย, 2534
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น, ไทย, 2531


ประโยชน์และสรรพคุณของเลือดจระเข้วินน์

สำหรับผู้ที่เป็นโลหิตจางเม็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ
จากงานวิจัยพบว่า เลือดจระเข้ ม.เกษตร มีส่วนช่วย เสริมสร้างเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด โดยไม่มีผลข้างเคียง ไม่สะสมในร่างกาย เมื่อเทียบกับธาตุเหล็กสังเคราะห์

สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็ง
การรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีและการทำเคมีบำบัด มีผลทำให้เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดของผู้ป่วยถูกทำลาย ซึ่งการรับประทานเลือดจระเข้จะช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นมีผลการตรวจเลือดอยู่ในระดับที่สามารถทำการรักษาต่อได้ครบขั้นตอน

สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน
เลือดจระเข้ ม.เกษตร มีสารIGF1ที่มีลักษณะคล้ายอินซูลิน ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลในเลือดเป็นพลังงาน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และช่วยให้แผลจากเบาหวานหายเร็วขึ้น

สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ หอบหืด
เลือดจระเข้ ม.เกษตร มีส่วนช่วยในระบบเลือดและการไหลเวียนเลือด ทำให้สามารถ นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น บรรเทาอาการหอบ เหนื่อย และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เป็นเอดส์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เลือดจระเข้ ม.เกษตร ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ผู้ป่วย HIV ที่ได้รับประทานเลือดจระเข้ค่า CD4 จะสูงขึ้น ไม่ติดเชื้อง่าย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับนักกีฬา
ช่วยให้การนำออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น จะทำให้นักกีฬ่าเหนื่อยยาก มีพละกำลังมากขึ้น โดยไม่ถือเป็นยาโด๊บที่ผิดกฎสากล เป็นที่นิยมในกลุ่มกีฬาจีน

สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก อยากมีลูก
เลือดจระเข้ ม.เกษตร มีส่วนช่วยเสริมให้สเปิร์มของผู้ชายแข็งแรงขึ้น และเสริมให้ไข่ของผู้หญิงแข็งแรงขึ้น ทำให้โอกาสที่จะปฏิสนธิก็มีมากขึ้น


เลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูลวินน์

 

จระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของ ประเทศ ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้า หนังจระเข้เป็นผลิตผลหลักที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่วนเนื้อ กระดูก เครื่องในและเลือดจระเข้เป็นผลิตผลรอง จากการวิจัยเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าเลือดจระเข้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หลายชนิด เหมาะที่จะบริโภคเป็นอาหารเสริม ทีมนักวิจัยจึงเริ่มศึกษากระบวนการเก็บรักษาและการปนเปื้อนของเชื้อ แบคทีเรียในเลือดจระเข้ การบริโภคเลือดจระเข้แห้งเพื่อ

เป็นอาหารเสริมสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะโลหิต จางจากการขาดธาตุเหล็ก และพัฒนาเลือดจระเข้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเหมาะสำหรับคนนี่เป็นเบาหวาน ซึ่งการศึกษาวิจัยเหล่านี้เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้โดยนำมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุข

เลือดจระเข้

การแปรรูปเลือดจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก คณะกรรมการอาหารและยา

 


ขนาดรับประทาน

วันละ 1 ครั้ง 1-2 แคปซูลก่อนอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง
การเก็บรักษา
ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น


 โรงงานผลิตเลือดจระเข้แคปซูล ตราวินน์

 

โรงงานผลิต-ตราวินน์


วิธีผลิตเลือดจระเข้วินน์ ไม่ทำลายชีวิตของจระเข้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอาจจะชื่นชอบ…