ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สำหรับผู้ชาย

1,800.00 ฿

ชื่อสินค้า :  ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สำหรับผู้ชาย
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย : ศ. ดร.มณจันทร์ เมฆธน
ตรา : คอร์ดี้ไทย (CordyThai)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคาปกติ :  1,800 บาท

ขนาด : 60 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ : 29.76 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล
 – ถั่งเช่า 350 มก.
 – เบต้ากลูแคนจากยีสต์      10 มก.
 – สารสกัดจากกระชายดำ  10 มก.
 – แอล-อาร์จินีน   30 มก.


เลขที่อย. 10-1-08258-5-0004

 

 

 

รายละเอียด

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย (สำหรับผู้ชาย)

งานวิจัยโดย ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทยนั้นได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา ซึ่งผลิตโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า 30 ปี โดย รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในถั่งเช่าที่ทันสมัย

โดยใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่างโดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟสคือ เฟสอยู่กับที่ (stationary phase) หรือ คอลัมน์(column) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน สารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเฟสที่อยู่กับที่ โดยสารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ดีกับเฟสอยู่กับที่ ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรม (chromatogram)  โดยจะเห็นได้จากกราฟ วิเคราะห์สารสำคัญในถั่งเช่า จะมี Adenosine และ Cordyceping ตลอดจนปราศจากสารปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ และการผลิตก็อยู่ภายใต้การควบคุมให้มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งผลิตอยู่ที่ อาคารวิจัยและพัตนา ใน ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

 

ถั่งเช่าเกษตรHPLC


ศ.ดร มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร

ถั่งเช่าม.เกษตร

         ผลิตภัณฑ์ ถั่งเช่า ม.เกษตร สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยของ ศ.ดร มณจันทร์  เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
เชื้อราปราบแมลงศัตรูพืชได้ทำการศึกษาถั่งเช่าซึ่งเป็นเชื้อรากินแมลง

ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์หลายประการ มีการวิจัยขั้นตอนการเพาะเลี้ยง
การผลิตให้ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า 
มีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสม
สามารถตรวจวัดคุณภาพสารประกอบทุกล๊อต 
การผลิตโดยเครื่อง HPLC
จึงมั่นใจได้ว่าเป็นถั่งเช่าแท้ที่มีคุณภาพ
       

ถั่งเช่าทิเบตที่เพาะเลี้ยงด้วยสูตรอนุสิทธิบัตรภายในห้องปลอดเชื้อ
ควบคุมอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ซึ่งควบคุมคุณภาพปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ให้เหมาะสม และ ปลอดภัยจากโลหะหนัก นอกจากนี้ยังมี
การควบคุมคุณภาพด้วยการฉายรังสีแกมม่า (Gamma ray) เพื่อการทำลาย

เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่อาจส่งผลร้ายได้ จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100%


ขนาดรับประทานและใครบ้างที่สามารถทานได้?

1. ผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายทานได้
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น

 

2. ผู้ป่วยโรคไตทานได้
วิธีการรับประทาน

– มื้อละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 1.5)
– มื้อละ 3 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 2.0)
– มื้อละ 5 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ค่าคริเอตินิน 3.0)

 

3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งทานได้
วิธีการรับประทาน
– มื้อละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ระยะเริ่มต้น)
– มื้อละ 3 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น (ระยะที่ 3 – 4)


คอร์ดี้ไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

ถั่งเช่าเกษตรบางเขน


งานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน

 

งานวิจัยถั่งเช่า

คุณอาจจะชื่นชอบ…