สมุนไพรจี-เฮิร์บ (G-HERB Capsule 1)

มุนไพรจี-เฮิร์บ (G-HERB)

  • คิดค้นโดย นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ 

  • สารสกัดเข้มข้นของสมุนไพรนานาชนิด

  • สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ 100%

  • ทะเบียนยาเลขที่ G 75/55

                    1 กระปุก บรรจุ 60 แคปซูล

    ราคาพิเศษ 900 บาท  จากปกติ 990 บาท

 

สมุนไพรจีเฮิร์บ (G-Herb Capsule 1)

                สมุนไพรจีเฮิร์บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดเข้มข้นของสมุนไพรนานาชนิด เช่น แทงทวย พุทธรักษา ลิ้นงูเห่า เหงือกปลาหมอ ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันช่าง และอื่นๆ โดย นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ ซึ่งใช้หลักการ Spray drying method เพื่อทำเป็นผงแห้งแล้วบรรจุแคปซูล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

                โดย สมุนไพรจีเฮิร์บ ใส่ใจในทุกขั้นตอน สามารถรับประทานได้กับทุกเพศ ทุกวัย สตรีตั้งครรภ์สามารถรับประทานได้ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เนื่องจาก จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ออร์แกนิค 100 % เพราะมีผลรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆว่า จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน สามารถกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันในการเกิดโรคร้ายต่างๆ และสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์ร้าย คนปกติสามารถรับประทานได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยว่า จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน ไร้สารสเตรียรอยด์ ไร้สารพิษ และมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP รับรองการผลิตกระทรวงสาธารณสุข


การผลิตจี-เฮิร์บ (G-HERB)

  การผลิตจี-เฮิร์บ (G-Herb) โดยใช้หลักการ Spray Dryering Method

            สามารถเก็บรักษาได้ง่ายและนาน ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาก็คือ การทำให้อยู่ในรูปของแห้ง ส่วนวิธีการที่นิยมใช้ในการทำแห้งวิธีหนึ่งก็คือการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) มักใช้วิธีนี้กับผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นวิธีการที่นิยมใช้สำหรับการทำแห้งสารละลายอินทรีย์ สารประเภท emulsion และของเหลวชนิดต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของผงแห้ง มักใช้วิธีนี้ในอุตสาหกรรมทางเคมีและอาหาร ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำแห้งแบบพ่นฝอยที่มีวางขายในปัจจุบัน ได้แก่ นมผง อาหารเด็ก ยา และสีย้อม การทำแห้งด้วยวิธีนี้ นอกจากจะใช้สำหรับทำแห้งอย่างรวดเร็วแล้ว ยังเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากในการลดขนาดและปริมาตรของของเหลวอีกด้วย และจากการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมา ทำให้วิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกลายเป็นวิธีการทำแห้งที่มีประสิทธิภาพและนิยมนำมาใช้ทำแห้งให้กับผลิตภัณฑ์หลายชนิดในปัจจุบัน

การผลิตจี-เฮิร์บ (G-Herb) โดยใช้หลักการ Spray Dryering Method
             การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อระเหยน้ำออกจากของเหลวอย่างรวดเร็วโดยอากาศร้อน กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยการพ่นของเหลว ( feed ) ออกมาจนเป็นละอองขนาดเล็ก เข้าผสมกับอากาศร้อนที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำที่อยู่ในละอองของเหลวระเหยไปทั้งหมด และได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของผงแห้ง สำหรับกระบวนการทำแห้งให้กับ feed นั้น จะเริ่มทำตั้งแต่ใส่ feed ลงในเครื่อง แล้วรอจน feed มีความชื้นในระดับที่เหมาะสมต่อการฉีดให้ออกมาเป็นละออง จากนั้นจึงแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำแห้งออกมา สำหรับตัวอย่างของเหลวที่นำมาทำแห้งนั้นสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็น ตัวทำละลาย สารประเภท emulsion หรือสารแขวนลอยก็ได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้สำหรับกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยคือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)

spray-Drying-1

การทำงานของเครื่อง Spray Dryer
             การทำงานของเครื่อง Spray Dryer เริ่มจาก อากาศจะถูกดูดผ่านตัวกรองและผ่านตัวให้ความร้อน จากนั้นจึงเข้าสู่ห้องอบแห้ง ( drying chamber) ส่วนตัวอย่างของเหลว (feed) ที่นำมาฉีด ควรมีลักษณะเหลว และไม่ข้นมาก จากนั้นของเหลวจะถูกดูดโดยปั๊มผ่านอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดละอองฝอยคือ atomizer ภายในห้องอบ เมื่อละอองสัมผัสกับอากาศร้อนจะทำให้เกิดการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็ว และจะได้ผงของผลิตภัณฑ์ตกลงสู่ด้านล่างของ drying chamber ผงบางส่วนที่หลุดออกมากับอากาศจะถูกแยกโดยใช้ cyclone ซึ่งจะรวมเข้าเป็นผลิตภัณฑ์รวมในที่สุด

จีเฮิร์บหมอสมหมาย

 


สมุนไพรสำคัญที่อยู่ใน G-Herb Capsule 1

1. พุทธรักษา

เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อน อวบน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า มีการเจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกับกล้วย ลักษณะหน่อที่เจริญเป็นต้นเหนือพื้นดินนั้นมีลักษณะกลมแบนสีเขียวขนาดลำต้น โตประมาณ 2-4 เซนติเมตร  หัวพุทธรักษาใช้ในการต้มรับประทาน  บำรุงปอด  แก้อาเจียน  หรือไอเป็นเลือด

2. ลิ้นงูเห่า

ลิ้นงูเห่า เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 1.5 – 4 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2.5 – 4 ซม. /ยาว 7 – 12 ซม. ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงส้ม โคนกลีบสีเขียว ติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 2 ปาก ผลแห้ง แตกได้ มีสรรพคุณ ใช้กับผื่นคัน  เริม งูสวัด

3. พญายอ

พญายอ ประกอบด้วย lupeol, Beta sitostrrol มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเฉพาะที่ (ปวด บวม แดง ร้อน แต่ไม่มีไข้) จากแมลงสัตว์กัดต่อย และใช้กับโรคเริม งูสวัด

4. แทงทวย

เป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 12 เมตร มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลสีแดงแสด ทุกส่วนสามารถใช้ประโยชน์ทางยาได้

5. เหงือกปลาหมอ

เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเหนือปากคลองมหาวงษ์และโรงเรียน นายเรือ ประโยชน์ของเหงือกปลาหมอนั้น เป็นสมุนไพรใกล้ตัวหรืออาจจะเรียกว่า สมุนไพรชายน้ำ หรือสมุนไพรชายเลนก็ได้

6. ปีกไก่ดำ

เป็นสมุนไพรที่พบเห็นยากและเพาะเลี้ยงยาก มีสรรพคุณทางยา แก้ผิ่นคัน ลมพิษ งูสวัด


สรรพคุณจี-เฮิร์บ (G-HERB)

สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง

สรรพคุณ : มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็ง ควบคุมการกระจายของมะเร็งตามขบวนการเอ็นจีโอจีนีซิส คือ จะไปตัดขบวนการเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง เช่น ถ้ามีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง 5 เส้น หากรับประทานสมุนไพร G-Herb ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง สมุนไพรจะเข้าไปตัดกระบวนการส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งทางเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งน้อยลง ก้อนมะเร็งจะขาดอาหารจะค่อยๆฝ่อ และยุบลง

วิธีรับประทาน
รับประทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน โดยรับประทานครั้งละ 4 – 6 เม็ด เช้า/กลางวัน/เย็น ก่อนอาหารประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาเห็นผล
ขึ้นอยู่กับอาการ และระดับความรุนแรงของโรค แต่โดยทั่วไปจะเห็นผลชัดเจนหลังจากรับประทาน G-Herb อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 2 – 3 เดือน

** สำหรับคนที่เคยเป็นมะเร็ง แต่หายแล้ว สามารถทานเพื่อคุมไม่ให้กลับมาอีก ให้ทานครั้งละ 2 เม็ด เช้า /กลางวัน /เย็น

 

สำหรับผู้ที่ไม่เป็นโรคมะเร็ง

สรรพคุณ : ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงร่างกาย บำรุงน้ำเหลือง ระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองภายในร่างกาย โดยในร่างกายคนเราประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง และท่อน้ำเหลือง ถ้าระบบน้ำเหลืองในร่างกายดีเป็นปกติ ก็จะเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้

วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 2 – 3 เม็ด เช้า/เย็น ก่อนอาหารประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาเห็นผล
ประมาณ 30 – 60 วัน แล้วแต่บุคคล ร่างกายจะรู้สึกสดชื้น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส ผดผื่นจะเริ่มจางลง

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บุคคล